Her er vi!

kartgul.jpg (143472 byte)

Halsnøy er i øy i Hordaland fylke og Kvinnherad kommune. Her bur ca. 2000 sjeler som stort sett er glade for å bu på ei øy. (Ungdommane syns nok det er litt "tregt" her!) Geografisk er vi plassert midtvegs mellom Haugesund og Bergen, sjølv om næraste "by" etter kvart er blitt Stord. (!) Hurtigbåt 12 min. eller ferje 35 min.

Elles er vi etter kvart blitt LANDFASTE! Vi har fått undersjøisk tunnell som forbinder oss med fastlandet!

 

   Tidlegare var Halsnøy ein plass for bønder og fiskarar, og det er det nok enno, men industrien og servicenæringa sysselsett nok fleire etter kvart.

Utanom våre eigne arbeidsplasser i industrien (m.a. Halsnøy Verft), arbeider mange på Stord (Aker og Leirvik Sveis) og mange på "fastlandet": Søral på Husnes og Sunde Industri og Offshore. Svært mange hos oss reiser ut i Nordsjøen og arbeider på ei plattform.

 

Ein fantastisk "landsby": Søndagsfredelege Sæbøvik.

 

 

Utsikt syd-vestover. Fjelberg til venstre, Tittelsnes og Bømlafjorden til høgre.
Den ytterste delen av øya vår er som du ser ein smal tarm.

 

Tittelsnes og Bømlafjorden til venstre og den lokale Fuji,  Siggjo, til høgre.

På Halsnøy kan me og skryte av å kanskje ha det fyrste sjukehuset i Skandinavia, nokre påstår Europa, her på øya. Det ligg i ruinene etter Halsnøy Kloster.
Her var og eit av fengsla der Gjest Baardsen satt fange, til han rømte. . . Grunnlagt av Erling Skakke i 1164.  Klosteret var mektig i middelalderen og hadde jordeigedommar over store deler av Sørvestlandet.

Like i nærleiken av klosterruinane ligg den populære Sunnhordland Folkehøgskule.

 
 Haugastovo.JPG (284778 byte)Slik tok det til....

.... Og slik er det blitt  

 
 

Skulen er frå 1868, faktisk ein av dei eldste i landet, men har nå heilt moderne og velutstyrte bygningar, særleg med tanke på musikk/lyd, dans og drama, kunst og handverk.